Priečinok Kvalita

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kvalita.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10 11-19

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný na základe „ Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“M. Granátová13.04.201813.04.2018
ŠTANDARDY A USMERNENIA NA ZABEZPEČOVANIE KVALITY V EURÓPSKOM PRIESTORE VYSOKOŠKOLSKÉHO VDELÁVANIA (ESG - 2015) APLIKOVANÉ NA PODMIENKY SPU V NITREM. Granátová13.04.201813.04.2018
POLITIKA KVALITY Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2018 a 2019M. Granátová11.04.201813.04.2018
Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy nasmerované na plnenie stratégie SPU v NitreM. Granátová11.04.201813.04.2018
Ciele kvality pre zlepšenie vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na roky 2018 a 2019M. Granátová11.04.201813.04.2018
Členovia Univerzitnej rady kvality na SPU v NitreM. Granátová28.10.201302.11.2017
Samohodnotiaca správa CAFM. Granátová10.02.201710.02.2017
Politika kvality 2015M. Granátová10.05.201610.05.2016
Ciele kvality 2015-2016M. Granátová10.05.201610.05.2016
Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v NitreM. Granátová12.06.201412.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

NázovVstup do priečinka
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov