Složka Kvalita

   
Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Kvalita.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
ModifikaceZobrazitPříloha
Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný na základe „ Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“
M. Granátová13.04.201813.04.2018
ŠTANDARDY A USMERNENIA NA ZABEZPEČOVANIE KVALITY V EURÓPSKOM PRIESTORE VYSOKOŠKOLSKÉHO VDELÁVANIA (ESG - 2015) APLIKOVANÉ NA PODMIENKY SPU V NITRE
M. Granátová13.04.201813.04.2018
POLITIKA KVALITY Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2018 a 2019
11.04.2018
13.04.2018
Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy nasmerované na plnenie stratégie SPU v NitreM. Granátová11.04.2018
13.04.2018
Ciele kvality pre zlepšenie vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na roky 2018 a 2019M. Granátová11.04.2018
13.04.2018
Členovia Univerzitnej rady kvality na SPU v NitreM. Granátová
28.10.2013
02.11.2017
Samohodnotiaca správa CAF
10.02.2017
10.02.2017
Politika kvality 2015
M. Granátová10.05.201610.05.2016
Ciele kvality 2015-2016
10.05.2016
10.05.2016
Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre
12.06.2014
12.06.2014


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 3 z 3).

Název
Vstup do složky
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov