Folder Kvalita

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Kvalita.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 19 of 19).

1-10 11-19

NameComments
Entered by
Document dateModificationsDisplay
Attachment
Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania
M. Granátová05/06/2014
05/06/2014
Ciele kvality
04/14/201404/14/2014
Politika kvality SPU v Nitre
M. Granátová
12/17/2013
12/17/2013
Rokovací poriadok URK
M. Granátová
12/09/2013
12/10/2013
Štatút URK
M. Granátová12/09/201312/10/2013
Rozhodnutie rektora č. 2/2013
M. Granátová
10/28/2013
10/29/2013
Metodická príručka integrovaného manažérskeho systému na podmienky SPU v Nitre
M. Granátová
09/26/2013
09/26/2013
Smernica na hodnotenie kvality vzdelávania
M. Granátová01/21/201301/21/2013
Hodnotenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre za akademické roky 2009/2010 a 2010/2011
01/09/2013
01/09/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 3).

Name
Enter folder
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov