Priečinok Kvalita

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kvalita.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 19 z 19).

1-10 11-19

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávaniaM. Granátová06.05.201406.05.2014
Ciele kvalityM. Granátová14.04.201414.04.2014
Politika kvality SPU v NitreM. Granátová17.12.201317.12.2013
Rokovací poriadok URKM. Granátová09.12.201310.12.2013
Štatút URKM. Granátová09.12.201310.12.2013
Rozhodnutie rektora č. 2/2013M. Granátová28.10.201329.10.2013
Metodická príručka integrovaného manažérskeho systému na podmienky SPU v NitreM. Granátová26.09.201326.09.2013
Smernica na hodnotenie kvality vzdelávaniaM. Granátová21.01.201321.01.2013
Hodnotenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre za akademické roky 2009/2010 a 2010/2011M. Granátová09.01.201309.01.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 3).

NázovVstup do priečinka
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov