Priečinok Plán vedeckých podujatí

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Plán vedeckých podujatí.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Plán vedeckých podujatí na rok 202017.12.2019
17.12.2019
Plán vedeckých a ostatných podujatí na rok 2019
05.12.2018
05.12.2018
Plán vedeckých podujatí na rok 2018
J. Ondrejičková23.11.201723.11.2017
Plán vedeckých podujatí na rok 2017
J. Ondrejičková
13.12.2016
13.12.2016
Plán vedeckých podujatí na rok 2016
J. Ondrejičková
18.01.2016
18.01.2016
Plán podujatí na rok 2015
12.01.201512.01.2015
Plán vedeckých podujatí na rok 2014
J. Ondrejičková
17.01.2014
21.01.2014
Štatút súťaže Vedec roka na SPU17.01.2014
17.01.2014
Plán vedeckých podujatí na rok 2013
23.01.201323.01.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.