Priečinok Informácie pre ŠŠP

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Informácie pre ŠŠP.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10
11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Koordinátori ZŤP
01.03.2013
03.05.2019
Žiadosť uchádzača so ŠP
21.04.2017
14.02.2019
Priznanie štatútu študenta
21.04.201720.08.2018
Odporúčanie koordinátora
M. Granátová
21.04.2017
20.08.2018
Žiadosť študenta so ŠP
M. Granátová21.04.201720.08.2018
Vstupný dotazník študenta so ŠP
21.04.2017
20.08.2018
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
M. Granátová
16.07.2018
16.07.2018
Vstupný dotazník uchádzača so ŠP
21.04.2017
21.04.2017
Charakteristika ochorení
21.04.2017
21.04.2017
Metodické usmernenie
M. Granátová21.04.201721.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.