Priečinok Ing. Roman Serenčéš, PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Roman Serenčéš, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
E. Kaliariková
03.03.2017
03.03.2017
Vypis z VRV. Psotová
02.06.2014
02.06.2014
Hodnotiaca sprava
V. Psotová10.12.201310.12.2013
Zloženie VR FEMV. Psotová28.11.201328.11.2013
Posudok
18.11.201318.11.2013
Posudok
18.11.2013
18.11.2013
Posudok
V. Psotová17.10.2013
17.10.2013
Zivotopis
11.06.2013
11.06.2013
Žiadosť o habilitačné konanie
V. Psotová
03.06.2013
03.06.2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednáškyV. Psotová
03.06.2013
03.06.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Posudok