Folder Ing. Roman Serenčéš, PhD.

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing. Roman Serenčéš, PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachment
Dekrét
03/03/2017
03/03/2017
Vypis z VR
V. Psotová
06/02/2014
06/02/2014
Hodnotiaca sprava
V. Psotová
12/10/2013
12/10/2013
Zloženie VR FEM
V. Psotová11/28/201311/28/2013
Posudok
11/18/201311/18/2013
Posudok
V. Psotová11/18/201311/18/2013
PosudokV. Psotová
10/17/2013
10/17/2013
Zivotopis06/11/201306/11/2013
Žiadosť o habilitačné konanie
06/03/2013
06/03/2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
V. Psotová06/03/2013
06/03/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Posudok