Priečinok Ing. Roman Serenčéš, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Roman Serenčéš, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dekrét
03.03.201703.03.2017
Vypis z VRV. Psotová02.06.201402.06.2014
Hodnotiaca spravaV. Psotová
10.12.2013
10.12.2013
Zloženie VR FEM
V. Psotová
28.11.2013
28.11.2013
Posudok
18.11.2013
18.11.2013
Posudok
V. Psotová
18.11.2013
18.11.2013
PosudokV. Psotová
17.10.2013
17.10.2013
Zivotopis
11.06.2013
11.06.2013
Žiadosť o habilitačné konanie
V. Psotová03.06.201303.06.2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
03.06.201303.06.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Posudok