Priečinok Ing. Patrik Rovný

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Patrik Rovný.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Ukončenie habilitačného konania
E. Bieleková
10.02.2015
21.08.2015
Zastavenie hab.konania
19.02.2014
19.02.2014
Zivotopis
04.06.2013
04.06.2013
Žiadosť o habilitačné konanie
03.06.2013
03.06.2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
03.06.201303.06.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.