Priečinok SPU/NZ/33/2013 - Výskumné centrum AgroBioTech – informačno-komunikačné technológie

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku SPU/NZ/33/2013 - Výskumné centrum AgroBioTech – informačno-komunikačné technológie.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Formulár § 41 - Kritériá
14.11.201314.11.2013
formulár § 41 - ostatné
25.07.2013
25.07.2013
Informácia o EVO
E. Kolníková
19.07.2013
19.07.2013
Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO
E. Kolníková14.01.2014
14.01.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.