Priečinok Stavebné práce

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Stavebné práce.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 40).

1-10 31-40

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Výkaz výmer pre zákazku Oprava laboratória pre Katedru mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z
25.07.2017
25.07.2017
Oprava laboratória pre Katedru mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z
Výzva na predloženie ponuky.
25.07.2017
25.07.2017
Výzva na opravu dlažby spojovacieho mostíka pred Aulou SPUVýzva na predloženie cenovej ponukyV. Baláž12.05.201612.05.2016
Výmena netesných armatúr v strojovni a výmenníkovej stanici centrálnej kotolni v hlavnom areály SPU Nitra.
VýzvaV. Baláž22.04.201622.04.2016
Úprava priestorov fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
05.04.2016
05.04.2016
Oprava odkvapových a komunikačných chodníkov FZKI SPU Nitra, Hospodárska 7
Výzva na predloženie ponuky.
V. Baláž07.12.201507.12.2015
Výmena 300 m vodovodného liatinového potrubia priemeru 125 mm v hlavnom areály SPUVýzva na predloženie ponukyV. Baláž
16.11.2015
16.11.2015
Oprava pretekajúcej strechy centrálnej kotolne SPU Nitra – časť chemickej úpravy vody.
Výzva na predloženie ponuky
11.11.2015
11.11.2015
Oprava hydroizolačnej vrstvy FOSROC POLYUREA na tepelnej izolácii z peny Izoplen 05/55N strechy športovej haly SPU Nitra.
Výzva na predloženie ponuky
V. Baláž11.11.2015
11.11.2015
Zameranie skutočného stavu - Spoločenské priestory ŠD Mladosť
Výzva na predloženie ponuky
29.10.2015
29.10.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 40).

Názov
Vstup do priečinka
Drevárske práce – výmena interiérového vybavenia a podlahy v zasadačke Katedry manažmentu
Maľovanie priestorov Katedry ekonomiky
Úprava priestorov starého archívu na kancelárie a sklad
Oprava omietok, maľby a nátery na 7.podl. N.Doba, SPU v Nitre
Oprava netesnosti rozvodu pary z Centrálnej kotolne (CK) do Výmenníkovej stanice (VS) pavilónu CH.
Oprava vonkajších schodov do ŠD Poľnohospodár SPU v Nitre
Oprava kuchynky na III.NP ŠD Poľnohospodár SPU v Nitre
Oprava sociálnych miestností v ŠD A. Bernoláka časť Nová Doba SPU v Nitre
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.
Náhrada predizolovaného potrubia