Folder Stavebné práce

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Stavebné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 40).

11-20
31-40

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Oprava pretekajúcej strechy na budove Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Výzva ne predloženie ponuky
V. Baláž
10/28/2015
10/28/2015
Úprava priestorov entomologického laboratória v pavil. A
Výzva na predloženie ponuky na pr...
10/15/2015
10/15/2015
Sfunkčnenie odtoku vôd jednotnej kanalizácie z pavilónov Ta ZVýzva na predloženie cenovej ponuky.
09/29/2015
09/29/2015
Oprava pretekajúcej strechy a jej zateplenie na posluchárni T
Výzva na predloženie cenovej ponu...
V. Baláž09/29/2015
09/29/2015
Výmena termostatických radiátorových ventilov v budove FZKI na Hospodárskej ulici 7
Výzva na predloženie ponuky, obhl...V. Baláž
09/23/2015
09/23/2015
Oprava podlahových krytín v miestnostiach katedier ekonomiky a jazykov v pavilóne P
Výzva na predloženie cenovej ponu...
V. Baláž
09/11/2015
09/11/2015
Oprava strešnej krytiny katedry dopravy a manipulácie
Výzva na predloženie ponukyV. Baláž09/10/2015
09/10/2015
Výzva na vybudovanie napojenia objektu FZKI na vonkajšiu kanalizáciu
Napojenie zrekonštruovanej vnútor...09/04/201509/04/2015
Výzva na vyhotovenie odbornej skúšky plynových zariadení v pavilóne Z
Vyhotovenie odbornej prehliadky a...
08/25/2015
08/25/2015
Oprava merania a regulácie ekvitermického ohrevu vzkurovacej ...
Výzva
V. Baláž04/02/2015
04/02/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (11 - 20 of 40).

Name
Enter folder
Oprava strechy bývalej Veterinárnej správy
Rekonštrukcia laboratórnych stolov
Oprava výmenníkovej stanice ŠDaJ SPU v Nitre
Vysprávky po výmene ÚK
Pokládka dlažieb
Prístrešok
Zateplenie a hydroizolácia strechy ŠD Mladosť blok " A" SPU v Nitre"
Oprava splaškovej kanalizácie a vybudovanie revíznej šachty
Náhrada VP pavilónu J DN 80 - 140m
Stavebné úpravy - vodáreň, ŠD Mladosť SPU v Nitre