Folder Stavebné práce

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Stavebné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (31 - 40 of 40).

21-30 31-40

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachment
Oprava strešnej krytiny SPKm Luna - výzva
Výzva
08/13/2014
08/13/2014
Výzva na opravu prívodu vody , mechanizačný pavilón
Výzva
07/25/2014
07/25/2014
Servis a oprava VZT pre kuchyňu ŠD A. Bernoláka
Výzva
07/07/2014
07/07/2014
Oprava atikového plechu pavilónu TVýzva06/12/2014
06/12/2014
Oprava kondenz. potrubia 102 m, kondenz z VS pav. CH do CKVýzva
06/06/2014
06/06/2014
Dodávka a montáž kompenzačného zriadenia pre odberné miesto Dolná Malanta
Výzva
05/29/2014
05/29/2014
Sfunkčnenie odtoku splaškových vôd z pavilónu T
05/28/2014
05/28/2014
Informácia o zrušení zámeru
O. Roháčiková04/24/201404/24/2014
Rekonštrukcia priestorov stolárskej a zámočníckej dielne
O. Roháčiková04/16/2014
04/16/2014
Rekonštrukcia prev--strav. zariadenia Oponice - info o zámere zadať zákazku
E. Kolníková
04/01/2014
04/01/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (31 - 40 of 40).

Name
Enter folder
Pavilón J
Oprava strechy na ŠD Mladosť / blok B časť kuchyňa/SPU v Nitre
Oprava keramických obkladov v ŠD AB SPU v Nitre
Oprava výmenníkovej stanice ŠDaJ SPU v Nitre
Výmena resp. náhrada 45 m úseku predizolovaného potrubia
Oprava miestností v pavilóne S – FEM pre katedry jazykov a štatistiky SPU Nitra
Úpravu priestorov miestností sušiarne prádla a práčovne v ŠD A.Bernoláka - Nová doba SPU v Nitre
Úprava priestorov v Pavilóne S
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.
Vyspravenie parapetného muriva pod fasádnou stenou – blok B v ŠD Mladosť SPU v Nitre