Priečinok Služby - do 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - do 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (21 - 30 z 99).

21-30 41-50 ...

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Grafická úprava a tlač propagačných brožúr: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovak University of Agriculture in Nitra
VýzvaI. Kružlíková28.09.2015
28.09.2015
Oprava podlahovej krytiny a vymaľovanie stien
09.09.2015
09.09.2015
Výzva na vykonanie odbornej prehliadky, skúšky a previdelnej údržby elektrického zariadeniaVýkonu odbornej prehliadky, skúšk...28.08.201528.08.2015
Oprava chodieb17.08.201517.08.2015
Expozícia AgroBioTechu na veľtrhu AGROKOMPLEX 2015
21.07.2015
21.07.2015
Prenájom autobusu s vodičmi na medzinárodnú prepravu osôb na medzinárodný festival CALABRIA v TalianskuVýzva
06.07.2015
06.07.2015
rekonštrukcia boxov pre kone
Výzva
19.06.2015
19.06.2015
analýzy vzoriek mlieka, pôdy, krmív
výzva
17.06.2015
17.06.2015
Šitie talárovvyzva22.05.201522.05.2015
Výzva na predloženie ponuky
Oprava termostatu
M. Štrbová30.04.201530.04.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (21 - 29 z 29).

Názov
Vstup do priečinka
Servis zariadení merania a regulácie centrálnej parnej kotolne
Technologický postup pre tyčinky Experimentalne overenie
Úprava výmenných formátov Portálu VŠ k použitiu pre CMS
Zabezpečenie vzdelávacej a informačnej aktivity
Poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Podpora infraštruktúry SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok jej vzdelávacieho procesu“. ITMS kód projektu: 26250120064
Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na sociálnych sieťach
Kabeláž v prístavbe pavilón Q
Zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany
Zabezpečenie vzdelávacej a informačnej aktivity