Priečinok Služby - do 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - do 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (31 - 40 z 99).

...
11-20
31-40
41-50
...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oprava autoklávuVýzva na predloženie ponuky18.03.201518.03.2015
Veľkobjemový kontajner
Ľ. Pastrnáková23.02.2015
23.02.2015
Pranie
23.02.2015
23.02.2015
Diskontinuálne oprávnené meranie znečisťujúcich látok pre CK
VýzvaV. Baláž
10.02.2015
10.02.2015
Web stránka určená pre publicitu projektu
23.01.2015
23.01.2015
Výmena čerpadla výzva12.01.2015
12.01.2015
Vykonanie kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, vykonanie údržby a prehliadok evakuačného rozhlasu na Študentskom domove SPU, Akademická ulica v Nitrevýzva
16.12.2014
16.12.2014
spracovanie e-prostredia
28.11.2014
28.11.2014
vydanie vedeckej monografie
výzva na predloženie cenovej ponuky
25.11.2014
25.11.2014
Zabezpečovanie úloh v oblasti BOZP na SPU v Nitre
24.11.2014
24.11.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 29).

NázovVstup do priečinka
Chemické čistenie výmenníkov
Projekt Hospodárska 7
Tlačiarenské služby pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ITMS kód projektu: 26220220115
Letenky - Bankok
Nastavenie a výmena VZT
Zabezpečenie VO - výmena okien v projekte 5.1.5.
Sťahovanie strojov zámočníckej a stolárskej dielne
Oprava výmenníka
Letenky - Rio de Janiero
OPONICE - projektová dokumentácia