Priečinok Služby - do 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - do 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (31 - 40 z 99).

... 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ...

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Oprava autoklávuVýzva na predloženie ponukyM. Štrbová18.03.201518.03.2015
Veľkobjemový kontajnerĽ. Pastrnáková23.02.201523.02.2015
PranieĽ. Pastrnáková23.02.201523.02.2015
Diskontinuálne oprávnené meranie znečisťujúcich látok pre CKVýzvaV. Baláž10.02.201510.02.2015
Web stránka určená pre publicitu projektuI. Kružlíková23.01.201523.01.2015
Výmena čerpadla výzvaĽ. Pastrnáková12.01.201512.01.2015
Vykonanie kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, vykonanie údržby a prehliadok evakuačného rozhlasu na Študentskom domove SPU, Akademická ulica v NitrevýzvaI. Kružlíková16.12.201416.12.2014
spracovanie e-prostrediaM. Vailingová28.11.201428.11.2014
vydanie vedeckej monografie výzva na predloženie cenovej ponuky K. Pobudová25.11.201425.11.2014
Zabezpečovanie úloh v oblasti BOZP na SPU v NitreM. Cigáňová24.11.201424.11.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 10 z 29).

NázovVstup do priečinka
Chemické čistenie výmenníkov
Projekt Hospodárska 7
Tlačiarenské služby pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ITMS kód projektu: 26220220115
Letenky - Bankok
Nastavenie a výmena VZT
Zabezpečenie VO - výmena okien v projekte 5.1.5.
Sťahovanie strojov zámočníckej a stolárskej dielne
Oprava výmenníka
Letenky - Rio de Janiero
OPONICE - projektová dokumentácia