Priečinok Služby - nad 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - nad 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Výroba populárno-vedeckej publikácie pre AgroBioTech06.08.201506.08.2015
AgroBioTech - ochrana duševného vlastníctva
30.07.2015
30.07.2015
Výroba vedecko-populárneho audiovizuálneho dokumentárneho filmu pre AgroBioTech
22.07.2015
22.07.2015
Záručný servis výťahov v ŠD Mladosť
07.07.2015
07.07.2015
Výroba tepelnej energie z vlhkej biomasy – štúdie
23.01.2015
23.01.2015
Grafické spracovanie a sadzba podkladov pre tlač časopisu Agrochémia
06.11.2014
06.11.2014
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre zamestnancov a doktorandov FZKI SPU v Nitre21.08.2014
21.08.2014
Pavilón V - vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
14.02.2014
14.02.2014
Podporné služby pri realizácii projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
E. Kolníková
28.01.2014
28.01.2014
Pavilón V - architektonická štúdia
E. Kolníková19.12.2013
19.12.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 11).

Názov
Vstup do priečinka
Zabezpečenie leteniek
Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre pavilón V
Výroba a dodávka talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre
Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre – 2. kategórie rizika
Odborné služby pri implementácii projektu „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Ubytovacie a stravovacie služby pre vzdelávacie kurzy
Zabezpečenie exkurzií pre študentov v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dopravné služby
Zabezpečenie jazykových kurzov