Priečinok SPU/VS/25/2013 - „Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou“

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku SPU/VS/25/2013 - „Zateplenie stavby pavilónu RI s prístavbou“ .

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oznámenie podľa §41 - Kritériá
Š. Estergomi
16.12.2013
16.12.2013
Oznámenie podľa §41 - ostatné26.11.2013
26.11.2013
Súťažné podklady
Š. Estergomi
10.10.2013
10.10.2013
Výzva
Š. Estergomi10.10.2013
10.10.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.