Priečinok Baltická univerzita

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Baltická univerzita.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
BUP Newsletter 40I. Takáč
17.11.2014
17.11.2014
Správa o činnosti Centra Programu Baltickej univerzity (BUP) v r. 2013 v AJ
20.02.2014
20.02.2014
Správa o činnosti Centra Programu Baltickej univerzity (BUP) v r. 2013
20.02.2014
20.02.2014
Cinnosť BUP 2012
25.07.2013
25.07.2013
BUP_Summer_Course_on_Sustainability_and_Waste_Management_in_the_BalticK. Škriniarová
25.07.2013
25.07.2013
Students Conference in Poland 2013
25.07.2013
25.07.2013
The new Baltic University course on SD
K. Škriniarová25.07.201325.07.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.