Priečinok Dodávka a inštalácia informačných tabúľ a dodávka propagačných materiálov pre projekt Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dodávka a inštalácia informačných tabúľ a dodávka propagačných materiálov pre projekt Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Príloha 2 - pamätná doska
28.08.201328.08.2013
Príloha 3 - PlagátI. Kružlíková28.08.2013
28.08.2013
Príloha 5 - vzor. -ukážka exist. pam.dosiek
I. Kružlíková
28.08.2013
28.08.2013
Príloha 6 - cena za predmet zákazky
I. Kružlíková28.08.2013
28.08.2013
Príloha 1 - panel
28.08.201328.08.2013
Príloha 4 - nálepka
I. Kružlíková
28.08.2013
28.08.2013
Výzva
28.08.201328.08.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.