Priečinok Vymenúvacie konanie

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vymenúvacie konanie .

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 7 z 7).

Názov
Vstup do priečinka
doc.Ing.Róbert Pokluda,Ph.D.
doc.Ing.Dušan Igaz, PhD.
doc.Ing.Peter Halaj, CSc.
doc.Ing.Ľuboš Jurík, PhD.
doc. Ing. Viliam Bárek, CSc.
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
doc.Ing.Peter Halaj, CSc.