Priečinok doc.Ing.Róbert Pokluda,Ph.D.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Róbert Pokluda,Ph.D..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10
11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekret
17.03.2015
27.02.2017
Prezencná listina VR SPU
A. Matuškovičová06.05.201424.02.2017
Prezenčná listina VR FZKI
A. Matuškovičová05.05.2014
24.02.2017
profesijny zivotopis
11.11.2013
24.02.2017
Návrh na vymenovanie11.06.2014
11.06.2014
Výpis uznesenia
A. Matuškovičová11.06.2014
11.06.2014
Návrh inauguračnej komisie
A. Matuškovičová
05.05.2014
05.05.2014
Rozhodnutie o návrhuA. Matuškovičová05.05.2014
05.05.2014
Výpis zo zasadnutia VR
05.05.2014
05.05.2014
vedecko-pedagogická charakteristika
11.11.2013
30.04.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.