Priečinok doc.Ing.Róbert Pokluda,Ph.D.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Róbert Pokluda,Ph.D..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Dekret17.03.2015
27.02.2017
Prezencná listina VR SPU
06.05.2014
24.02.2017
Prezenčná listina VR FZKI
05.05.2014
24.02.2017
profesijny zivotopis
11.11.2013
24.02.2017
Návrh na vymenovanie
A. Matuškovičová
11.06.2014
11.06.2014
Výpis uznesenia
11.06.201411.06.2014
Návrh inauguračnej komisie
05.05.2014
05.05.2014
Rozhodnutie o návrhu
A. Matuškovičová
05.05.2014
05.05.2014
Výpis zo zasadnutia VR
05.05.201405.05.2014
vedecko-pedagogická charakteristikaA. Matuškovičová
11.11.2013
30.04.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.