Priečinok Laboratórne pomôcky 2/1.3. - reagencie, kalibračný a kontrolný materiál - výživa ľudí

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Laboratórne pomôcky 2/1.3. - reagencie, kalibračný a kontrolný materiál - výživa ľudí.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 3 z 3).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č. 2 k výzve
I. Kružlíková14.11.201314.11.2013
Príloha č. 1 k výzve
I. Kružlíková
14.11.2013
14.11.2013
Výzva
I. Kružlíková
14.11.2013
14.11.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.