Priečinok Ing. Ľubica Kubicova, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Ľubica Kubicova, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
03.03.2017
03.03.2017
Výpis z VR FEM
02.06.201402.06.2014
Prezenčná listina z VR FEM
23.05.2014
23.05.2014
Hodnotiaca správa hab.komisie
V. Psotová23.05.201423.05.2014
Posudok
04.03.201404.03.2014
Posudok V. Psotová
18.02.2014
18.02.2014
Posudok
V. Psotová
06.02.2014
06.02.2014
Životopis
V. Psotová18.12.2013
18.12.2013
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
V. Psotová29.11.201329.11.2013
Žiadosť o habilitačné konanie
V. Psotová
29.11.2013
29.11.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.