Zadání závěrečné práce

Aplikace Zadání závěrečné práce zobrazuje elektronickou podobu zadání závěrečné práce, tak jak bylo v UIS sestaveno vedoucím práce.

Vedoucí práce může zadání nejen zobrazit, ale i upravovat nebo tisknout. Autor práce může zadání pouze tisknout.

Zadání se vytiskne tlačítkem , které je zobrazeno na konci stránky. Tlačítko je spojené s nabídkou, ve které lze vybrat způsob zobrazení názvu pracoviště na zadání – názvem nebo číslem. K datu prvního tisku se údaje jako jsou tituly uvedených osob, funkce apod. na zadání práce automaticky zafixují tzn., že se tyto údaje nezmění, i když v evidenci UIS dojde ke změně.

V případě, že některé údaje nejsou vyplněny, zobrazí se chybové hlášení (např. datum odevzdání musí být zadáno).

Tlačítkem závěrečné práce!aktualizace zafixovaných údajů lze k dnešnímu datu aktualizovat údaje jako jsou tituly u jmen, jméno vedoucího ústavu, jméno děkana fakulty nebo rektora univerzity apod.

Změny v zobrazeném zadání závěrečné práce může provádět vedoucí závěrečné práce, případně studijní referentka.