Návrh licenční smlouvy

závěrečná práce!návrh licenční smlouvy

Ke každé závěrečné práci má student povinnost uzavřít návrh licenční smlouvy prostřednictvím aplikace Návrh licenční smlouvy. Návrh licenční smlouvy je možné uzavřít a upravovat až po vložení práce do systému a před samotným odevzdáním práce.

Po vstupu do aplikace je zobrazen návrh licenční smlouvy k uzavření. Vyplnit je možné pouze část Způsob užití díla a rozsah licence, zbylé části jsou předvyplněny automaticky. Pro zveřejnění práce v Centrálním registru závěrečných prací je možné zadat odkladnou lhůtu v maximálním rozsahu 36 měsíců ode dne registrace práce v registru.

Odkladná lhůta kratší než 12 měsíců je schvalována automaticky a není vyžadováno zadání důvodu odkladu. Pro delší lhůty je nutno vyplnit důvod odkladu a zároveň musí být tato lhůta schválena děkanem fakulty. Jakmile je návrh licenční smlouvy uzavřen, je možné pokračovat k úspěšnému odevzdání práce.

Aplikace je dostupná u prací odevzdaných po 1. 9. 2011.
Související témata nápovědy