Transakční protokol spisové služby

dokumenty!vyhledáváníspisy!vyhledávání

Aplikace Transakční protokol spisové služby slouží pro zobrazení záznamu operací provedených se spisy a dokumenty v rámci spisové služby. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním spis-e.

Seznam provedených operací se zobrazí prostřednictvím filtru v úvodu stránky, kde je možné zvolit rozsah období, pro které mají být operace zobrany. Dále je možné seznam operací omezit například podle spisového uzlu, konkrétní provedené operace, uživatele, který operaci provedl atd. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka Zobrazit.

Seznam všech operací vyhovujících zvoleným kritériím je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu jsou uvedeny základní informace jako věc (název) a číslo jednací dokumentu, jméno uživatele, který změnu provedl a název spisového uzlu, na kterém byl dokument v okamžiku změny přiřazen. Ve sloupci Změněný atribut je zobrazena provedená operace, případně nastavená hodnota změněného atributu. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit podrobné informace uvedené v evidenci, včetně příloh, kompletního seznamu operací s dokumentem, seznamu spisových uzlů, přes které spis nebo dokument při vyřizování prošel, výchozích a navazujících spisů atd.

Denní seznam operací

UIS každý den v ranních hodinách automaticky vytváří transakční protokol (dokument PDF) obsahujícící souhrn operací provedených ve spisové službě za předešlý den. Tento souhrn je vkládán do spisové služby. Evidence transakčních protokolů probíhá na centrálním spisovém uzlu, kde s nimi lze dále pracovat (k dohledání jsou v aplikaci Vyřízeno v záložce Uloženo u nás, sekce Úřední dokumenty).