Evidence univerzitních období

Období je časovou jednotkou studia. V UIS jsou evidována období univerzitní a fakultní přičemž univerzitní období zastřešuje fakultní období. Důvodem je nutnost znalosti současně běžících období při mezifakultních akcích (nejrozsáhlejšími jsou zápisy a registrace).

Aplikace Evidence univerzitních období slouží k evidenci a správě univerzitních období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-uo-a.

Univerzitní období se zakládá vždy na jeden akademický rok. Jeho počátek je dán začátkem výuky nejdříve začínajícího studijního programu kterékoliv fakulty v zimním semestru a je také závislý na konci předchozího období, protože v každém okamžiku akademického roku musí existovat nějaké univerzitní období. Stejně konec období je závislý na počátku následujícího období.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam evidovaných univerzitních období. Nad seznamem je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí je založeno další univerzitní období - je založeno jako neveřejné, název a termíny jeho začátku a konce jsou nastaveny automaticky. Po založení období se musí nastavit jeho úseky (do doby než jsou založeny nemohou na fakultách zakládat studijní období v tomto akademickém roku), vyplnit atributy a sestavit harmonogram.

Seznam evidovaných univerzitních odbobí je zobrazen v přehledové tabulce. U každého období je zobrazen jeho název a příznak, zda je období veřejné. Tyto údaje lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editace.

Neveřejné období není zobrazováno v bežných uživatelských aplikacích a umožňuje integrátorům nerušenou přípravu dat v období.

Význam jednotlivých sloupců seznamu období:

  • Editace – umožňuje změnu názvu a veřejnosti období.

  • Atributy – umožňuje prohlížet  a nastavovat  atributy univerzitního období, které řídí průběh a některé akce konané během období.

  • Úseky  – umožňuje definovat rozdělení akademického roku.

  • Harmonogram – umožňuje prohlížet vkládat sestavovat harmonogram univerzitního období. Harmonogram je dostupný až po zložení úseků.

  • Rozvrhy – volné dny  – slouží k evidenci volných úseků zvoleného univerzitního období pro potřeby rozvrhů.

Poslední přidané období je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze období, pro které nejsou založeny úseky.