Univerzitní úsek

Úseky dělí akademický rok na části, které se musí dodržet po celou dobu jeho průběhu. Jako úsek roku je brán celý rok, semestr, trimestr a kvatrimestr. Pomocí úseků jsou rozpoznávány jednotlivé části akademického roku (například zimní a letní semestr) a kontrolovány jejich časové návaznosti. Z evidovaných úseků se volí způsob evidence fakultního období.

Nabídka pro zakládání úseků obsahuje možnosti dělení na: celý rok, semestry (dělení roku na dvě části), trimestry (dělení na třetiny roku) a kvatrimestry (dělení na čtvrtiny roku). Požadované členění se založí stisknutím tlačítka .

Založená dělení jsou řazena v přehledové tabulce. Dělení lze odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze jen ta dělení, která nejsou použita ve fakultních obdobích.