Atributy univerzitního období

Atributy období řídí průběh období a zásadní akce konané v průběhu období. Každý atribut období platí pro všechny akce a úkony konané v rámci celého univerzitního nebo sekvence studijního období. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Den splatnosti na rozhodnutí o odvolání ve finacování

Obsahuje datum, které se bude tisknout jako datum splatnosti na rozhodnutí o odvolání ve financování.

Hodinový ekvivalent jednoho dne hlavních cvičení

Atribut určuje kolik hodin výuky odpovídá jednomu dni hlavních (terénních) cvičení pro účely aplikace výpočtu studentohodin. (Při výpočtu studentohodin se k počtu hodin cvičení připočítává počet dní hlavního cvičení krát hodinový ekvivalent.)

Měna základu pro poplatky za studium

Pole slouží pro zadání měny, ve které je vyměřen ministerský základ pro poplatky za studium. Jedná se o povinný údaj, který musí být vyplněn při založení nového univerzitního období.

Rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – číslo

Slouží pro zadání čísla rozhodnutí rektora, které se při tisku vkládá do dokumentu Rozhodnutí o platbě za studium.

Rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – datum

Datum rozhodnutí rektora, které se při tisku vkládá do dokumentu Rozhodnutí o platbě za studium.

Rozhodnutí rektora o poplatcích za studium – číslo jednací

Slouží pro zdání číslo jednací rozhodnutí rektora o poplatcích za studium. Tiskne se do dokumentu Rozhodnutí o platbě za studium.

Text o kontrole e-přihlášek

Slouží pro zádání HTML formátovaného textu, který se zobrazuje uchazečům v evidenci e-přihlášek pod odkazem Stanovené termíny fakult pro kontrolu a zařazování e-přihlášek do přijímacího řízení.

Ubytovací kauce

Pole slouží pro stanovení výše ubytovací kauce, která se platí na začátku akademického roku.

Základ pro poplatky za studium

Slouží pro zadání částky, která se v daném období používá jako základ pro výpočet poplatků spojených se studiem. Je pouze informativním údajem ve výpisech.