Rozhodnutí

V záložce Rozhodnutí je možné vytvářet seznamy studentů a uchazečů, kterým byl vyměřen poplatek související se studiem, tj. bylo jim vytvořeno rozhodnutí o platbě. Uživatelům s oprávněním fin-hrom-ro je aplikace přístupná pouze pro prohlížení.

Sestavu rozhodnutí je možné zobrazit pomocí filtru v úvodu aplikace a také zvolit způsob řazení seznamu, například podle příjmení, data zadání nebo fakulty a jména (v případně řazení podle pracoviště se řadí podle kódu pracoviště). Checkboxy pod filtry lze zvolit zobrazení data první a poslední platby a zobrazení měny ve zvláštním sloupci, případně další údaje. Požadovaná sestava se zobrazí stisknutím tlačítka .

Zobrazená sestava obsahuje jméno studenta s identifikací jeho studia, výši částky stanovenou v rozhodnutí. Ve sloupci Ruční částka může být vypsána výsledná výše požadované částky k úhradě po korekci, je-li u rozhodnutí zadána. Ve sloupci Zaplaceno je uvedena výše uhrazené částky daného rozhodnutí (celková výše částek připárovaných k rozhodnutí). Není-li rozhodnutí zcela uhrazeno, je částka vypsána červeně. Ve sloupci Důvod je uveden důvod platby, resp. typ poplatku. Ve sloupci Platnost do je u poplatků za studium (školné, nestandardní studium) uvedeno datum konce období, pro které je poplatek vyměřen. Sloupec Číslo jednací obsahuje číslo jednací evidované u rozhodnutí o financování. Ve sloupci Období je vypsán název studijní období, do kterého je rozhodnutí o financování zařazeno. Ve sloupci Zadáno je uvedeno datum vytvoření rozhodnutí. Sloupec Var. symbol pak obsahuje variabilní symbol přidělený u rozhodnutí.

Ikona ve sloupci Detail slouží ke vstupu do aplikace Financování studia vybraného studenta, kde je možné příslušné rozhodnutí o financování a jeho atributy měnit. Ikona je zobrazena pouze uživatelům s oprávněním stud-f nebo fin-p nebo fin-mp.

Rozhodnutí se pro vybrané studenty tisknou stisknutím tlačítka , pro tisk poštovního podacího archu je určeno tlačítko . Tlačítkem je možné pro označené studenty vygenerovat podkladová data pro tvorbu adresních štítků.

Stisknutím tlačítka je možné zobrazený seznam exportovat do souboru pro MS Excel.