Správa klíčů a certifikátů

Aplikace Správa klíčů a certifikátů slouží ke správě podpisových certifikátů využívaných v UIS. Aplikace je přístupná uživatelům s právem certifikaty-a.

Nový certifikát se do UIS vloží pomocí formuláře v úvodu stránky, ve kterém je nutné vyplnit název certifikátu, zvolit subsystém, pro který se má certifikát používat a oblast nasazení, pro kterou je certifikát určen (produkční nebo testovací verze UIS). Podle zvoleného subsystému jsou zobrazena další pole formuláře. Je-li vyžadováno vložení klíče (certifikátu), je nutné příslušný soubor dohledat po stisknutí tlačítka na disku počítače. Akceptovány jsou soubory s příponou .pem nebo .key. Do pole Heslo pro rozšifrování klíče se vloží heslo náležící k danému certifikátu, je-li k certifikátu nutné. Položky Platnost odPlatnost do, jsou volitelné, je však doporučováno jejich vyplnění. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných certifikátů je zobrazen v přehledové tabulce. Certifikáty jsou řazeny podle jednotlivých subsystému a v nich dle druhu klíče a oblasti nasazení. Jednotlivé subsystémy jsou od sebe vizuálně odděleny. V každé kategorii může být vždy právě jeden aktivní certifikát. Aktivace certifikátu se provádí kliknutím na ikonu , aktivní certifikát je označen ikonou . Právě ten je využíván pro potřeby daného subsystému UIS.

U každého certifikátu je evidováno období jeho platnosti. Tyto údaje však slouží pouze pro evidenční účely a není na ně brán ohled při použití certifikátu v datém subsystému. Jsou však využívány pro automatická upozornění na blížící se konec platnosti certifikátu, které jsou zasílány automaticky 30 dní před evidovaným koncem platnosti uživatelům s oprávněním certifikaty-a. Platné certifikáty mají období platnosti zobrazeny tučným písmem. Aktivní, ale neplatné certifikáty mají data platnosti zobrazena červeně.

Pomocí ikony je možné vybraný certifikát stáhnout a uložit. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat údaje evidované o certifikátu včetně hesla. Neaktivní certifikáty je možné odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .