Šablony předmětů státních zkoušek

Aplikace Šablony předmětů státních zkoušek slouží ke správě šablon státních zkoušek pro jednotlivé studijní programy a zaměření a formy studia. Do šablon se zařazují skupiny předmětů definované v aplikaci Skupiny předmětů státních zkoušek a určuje se jejich povinnost. Dle připravených šablon jsou pak studentům nabízeny předměty v aplikaci Přihláška ke státní zkoušce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Šablony pro jednotlivé studijní programy a zaměření a formy studia se zakládají pomocí formuláře v úvodu aplikace.

Šablony evidované ve zvoleném studijním období jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé šablony je uvedeno její určení (program, zaměření, forma). Ve sloupci Dílčí státní zkoušky je uvedeno, zda šablona obsahuje definici skupin pro dílčí státní zkoušky.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Skupiny předmětů je možné přiřazovat zvolené šabloně skupiny předmětů. Přiřazena může být jedna nebo více skupin. Při přiřazení lze v poli Druh termínu určit, zda je skupina určena pro klasickou nebo dílčí státní zkoušku. Podle druhu termínu se skupiny filtrují v přihlášce ke státní zkoušce podle toho, zda se student hlásí na dílčí nebo závěrečnou SZ. Dále se nastavuje povinnost skupiny. U povinné skupiny jsou studentovi v přihlášce automaticky zvoleny všechny předměty skupiny, bez možnosti tento výběr nějak ovlivnit. U povinně volitelné si student musí ze skupiny zvolit minimálně daný počet předmětů). Skupiny předmětů zařazené ve zvolené šabloně jsou vypsány v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Zobrazení sloupce Dílčí státní zkoušky v přehledu šablon SZ a možnost v rámci šablony definovat skupiny předmětů určených pro dílčí státní zkoušky jsou závislé na nastavení atributu Dílčí státní zkoušky v aplikaci Evidence pracovišť.
Se skupinami předmětů v šabloně lze manipulovat do doby, než je dle této šablony podána přihláška ke státní zkoušce a založena komise státní zkoušky.

Evidované šablony lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka Odebrat. Šablonu je možné smazat pouze do doby, než je na ni podána přihláška ke státní zkoušce nebo je pro ni založena komise. Jakmile jsou pro šablonu podány přihlášky nebo evidovány komise není možné šablonu smazat. V takovém případě je nutné zrušit podané přihlášky a komise a následně provést smazání šablony.

Šablony předmětů lze mezi obdobími kopírovat. Kopírované šablony se označí, vybere se cílové období a stiskne tlačítko . Před kopírováním lze určit, zda se mají v cílovém období automaticky přepsat existující součásti šablon (včetně tématických celků), které v cílovém období již existují.