Statistiky VSP

Aplikace Statistiky VSP zobrazuje statistiku s váženými studijními průměry a indexy opakování zkoušky podle různých kritérií. Aplikace je přístupná uživatelům s některým z následujících oprávnění: stud-e, stud-p, stud-univ-e nebo stud-univ-p.

Statistiky lze zobrazit pro celou univerzitu nebo jednotlivé fakulty s členěním dle typu studia, programu, ročníku a formy studia. Volba se provede výběrem příslušné položky ve formuláři v úvodu aplikace a potvrdí stisknutím tlačítka .

Statistika studijních průměrů a indexů opakování zkoušky podle zvolených kriterií je zobrazena v přehledové tabulce. Ve sloupci Počet studií je uveden počet studií, které do výpočtu příslušného řádku vstupují. Sloupec Vážený studijní průměr pak obsahuje hodnotu váženého studijního průměru uvedených studií. Ve sloupci Index opakování zkoušky je pak uveden průměrný počet pokusů, které daná skupina studií potřebovala pro získání úspěšného výsledku z předmetu.