Kopírování rozvrhů

Aplikace Kopírování rozvrhů slouží ke kopírování rozvrhů mezi obdobími.

Při tvorbě kopie je vždy v cílovém období založen nový rozvrh a jsou zkopírovány všechny akce z původního rozvrhu. Nelze tedy provádět pouze částečné kopie. Kopírovány jsou pouze akce předmětů nacházejích se v cílovém období, předměty nenalezené v cílovém období jsou přeskočeny a uživatel je o tomto informován ve výsledku kopírování. Nejsou kopírovány informace specifické pro daný rok – omezení na program, zaměření a skupinu, vyučující.

V aplikaci se zvolí cílové období, do kterého se má rozvrh zkopírovat. Výběr se potvrdí tlačítkem . Následně se zadá název nového rozvrhu a nastaví se období jeho platnosti. Stisknutím tlačítka bude vybraný rozvrh zkopírován. Výsledek kopírování, včetně předmětů jejichž rozvrhové akce se nepodařilo zkopírovat, je vypsán na obrazovce.