Přidání tiskovin diplomů

Aplikace Přidání tiskovin diplomů slouží pro vkládání nových sériových čísel (tzv. předtištěných čísel) do evidence tiskovin. Tyto tiskoviny jsou využívány výhradně pro tisk absolventských diplomů. Pouze zde evidovaná sériová čísla lze použít v aplikacích Výsledky státních zkoušekVysvědčení o státní zkoušce pro sprárování diplomu s tiskovinou, na kterou byl diplom vytištěn. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním dipl-tisk-n.

Nová série tiskovin se zaeviduje pomocí zobrazeného formuláře. Do pole Sériové číslo se zadá první sériové číslo tiskoviny ze série. Zadává se ve formátu [AA XXXXXX] a může obsahovat maximálně dvě písmena série, mezeru a maximálně šest číslic. Výběrem příslušné položky v poli Typ studia se použití série omezit pouze pro zvolený typ studia. Pro jiné typy nebude možné tuto sérii použít. Do pole Počet generovaných tiskovin se vloží celkový počet sériových čísel ve vkládané sérii (hodnota odpodívá počtu kusů tiskovin). Do pole Datum vložení se vkládá datum dodání série, resp. datum jejího zaevidování do UIS. Datum nelze zadat do budoucnosti a automaticky je přednastaveno aktuální datum. Přidání série se potvrdí stisknutím tlačítka .

Po stisknutí tlačítka je provedena kontrola, zda je sériové číslo zadáno ve správném formátu a zda již není některé z čísel z rozsahu v evidenci zaneseno. Pokud je vše v pořádku, vygenerují se jednotlivá sériová čísla série a zanesou se do evidence se stavem N - nevydaný. Kontrolní výpis všech vložených čísel je zobrazen v přehledové tabulce.

Podrobnější informace o vložených tiskovinách a operace s nimi je možné provádět v aplikaci Přehled tiskovin diplomů.
Chybně zeavidované tiskoviny lze smazat v aplikaci Přehled tiskovin diplomů.