Statistiky tiskovin diplomů

Aplikace Statistiky zobrazuje informace o počtech evidovaných tiskovin diplomů a jejich stavech. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním plikace je přístupná uživatelům s oprávněním dipl-tisk-p nebo dipl-tisk-s nebo dipl-tisk-skar.

Statistiku tiskovin lze zobrazit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde lze stanovit parametry sestavy. Volba Období umožňuje určit rozsah období, za které se má statistika zobrazit. Pro zobrazení statistiky tiskovin v evidenci k určitému datu, se zadává pouze datum konce období. Do statistiky se primárně počítá vždy poslední stav tiskoviny v daném období. Volbou Započítat všechny stavy v daném období do statistiky zahrnout všechny stavy tiskovin v období. Dále je možné statistiky omezit dle typu studia, série a aktuálního stavu tiskoviny. Sestava se zobrazí po stisknutí tlačítka .