Aktualizovaný studijní plán - oborová rada

Aplikace Aktualizovaný studijní plán – - oborová rada poskytuje přehled studentů doktorského studia, kteří svým studiem spadají pod příslušnou oborovou radu, ve které je uživatel členem. Pro tyto studenty zobrazuje stav vyplnění jejich Aktualizovaného studijního plánu a předsedovi oborové rady umožňuje se k tomuto hodnocení vyjadřovat. Aplikace je přístupná členům oborové rady v Osobní administrativě v sekci Studijní systém.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou pro každého studenta uvedeny základní informace jako identifikace studia, ročník, stav průběhu studia, školitel a školící pracoviště. Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Aktualizovaného studijního plánu příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období, školitele a pracoviště.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze příslušnému studentovi vložit stanovistko předsedy oborové rady. Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Schvalování probíhá hierarchicky, pokud Aktualizovaný studijní plán neschválila předchozí role, nemůže schválení provést následující role. Podobně je zamezeno úpravám, předchozí role nemůže Aktualizovaný studijní plán upravovat, pokud následující role už potvrdila schválení. Vyplněný formulář je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Přes ikonu  ve sloupci Náhled je možné zobrazit obsah hodnocení. Kliknutím na ikonu  lze zadané hodnocení vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Hodnocení je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazený předseda se nemění.