Ceník ubytování na kolejích

Aplikace Ceník ubytování na kolejích je určena pro kontrolu a změny cen za ubytování na kolejích. Aplikace je přístupná všem uživatelům s právem ubyt-a, ceny lůžek mohou měnit pouze uživatelé s oprávněním ubyt-s.

Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled počtu pokojů členěný podle množství lůžek, cen za lůžko, budovy a koleje. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Přehled pokojů je zobrazen detailní přehled pokojů včetně údajů o ceně za pokoj a intervalů platnosti cen. Zobrazovány jsou pouze aktuální a budoucí záznamy, historické ceny nejsou v seznamu zobrazovány. Prostřednictvím formuláře, který je zobrazen pod seznamem pokojů, mohou uživatelé s právem ubyt-s měnit ceny za ubytování u vybraných pokojů. Osobám bez tohoto oprávnění není změnový formulář zobrazen.

Při změnách ceny pokojů se nejprve vyberou pokoje, u nichž má ke změně ceny dojít a poté se do formuláře vyplní nová cena a datum, od kterého je tato cena platná. Nastavení se uloží tlačítkem , zároveň se původní cena pokoje k danému datu ukončí. V případě evidence ceny pro nový pokoj, který dosud neměl evidovanou žádnou cenu, se datum platnosti ceny neaplikuje.

Jakékoliv úpravy v cenách pokojů je zapotřebí provádět velmi obezřetně. Provedené změny mají výrazný dopad na již ubytované studenty, proto je důrazně doporučeno kontrolovat dopady změn ceníku na jednotlivých případech.

Pozor! Není přípustné provádět změny ceníku zpětně pomocí aplikace, neboť množství provázaných dat je již příliš vysoké.