Konference

Aplikace Konference zobrazuje přehled konferencí, kterých se student zúčastnil. Údaje jsou automaticky doplňovány do Aktualizovaného studijního plánu pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje konference, které si student vložil do svých životopisných údajů v UIS nebo které vložil do publikací VVIS a je jejich autorem.

U konferencí, které mají evidováno přesné datum zahájení a ukončení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. U ostatních nastavuje zařazení ke konkrétnímu období sám student v aplikaci Zařazení výsledků doktorského studia, přičemž může přiřazovat pouze do aktuálního období.

Zařazení konference do studijního období se provede označením příslušného záznamu zatržením políčka ve sloupci Ozn., následně se z nabídky Univerzitní období zvolí požadované období a potvrdí se tlačítkem . Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem .