Publikace

Aplikace Publikace zobrazuje přehled všech publikací studenta. Údaje jsou automaticky doplňovány do Aktualizovaného studijního plánu pro zvolený akademický rok.

Seznam obsahuje publikace evidované v aplikaci Moje publikace, která je součástí Vědecko-výzkumného modulu UIS. V seznamu je u každé publikace uveden název, jména autorů, druh publikace, rok publikování a případně akademický rok, do kterého byla publikace zařazena.

Zařazení publikace do studijního období se provede označením příslušného záznamu zatržením políčka ve sloupci Ozn., následně se z nabídky Univerzitní období zvolí požadované období a potvrdí se tlačítkem . Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem .