Prospěchová stipendia

Záložka Prospěchová stipendia umožňuje hromadnou správu prospěchových stipendií - jejich hromadné vkládání a tvorbu sestav. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-hrom-zadavani.

Zadávání stipendií

Záložka Zadávání stipendií umožňuje hromadné vkládání prospěchových stipendií studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích.

Nejprve je nutné pomocí připraveného formuláře vybrat typ studijního průměru, který se má pro vyhodnocení použít a zadat maximální hodnotu tohoto průměru, za kterou je stipendium ještě možné udělit. Rovněž je možné omezit skupinu studentů podle typu studia, programu a zaměření apod.

Po stisknutí tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím, seřazená podle hodnoty průměru vzestupně. Pro každého studenta je zobrazena identifikace studia, dosažený průměr, pole pro individuální zadání/editaci navržené částky a bankovní spojení pro výplatu stipendia. Není-li u daného studenta bankovní spojení evidováno, je zobrazen odkaz směřující do aplikace Evidence bankovních spojení, kde je možné číslo účtu doplnit. Studentům bez aktivního bankovního účtu nelze stipendium zadat. Ve sloupci Měsíce výplat jsou uvedeny jednotlivé měsíce zvoleného období a jednotlivé barvy rozlišují existenci a stav stipendia v daném měsíci. Zeleně jsou označeny měsíce, ve kterých bylo stipendium uděleno a vyplaceno, žlutě pak měsíce se zadaným stipendiem. Bílá označuje měsíce bez stipendia.

Pokud je zapotřebí u vybraných studentů zadanou částku hromadně změnit, pak je nutné nejdříve smazat původní částku tlačítkem a následně vložit novou částku tlačítkem .

Pro zadání stipendia do nového měsíce je zapotřebí zatržením políčka ve sloupci Ozn. označit studenty, kterým má být stipendium zadáno. Následně se ve formuláři pod seznamem studentů vyplní pole Částka a stiskne tlačítko . Zadaná částka bude doplněna do políčka ve sloupci Částka u označených studentů, kde je možné ji individuálně upravovat. Částku je možné doplňovat i v závislosti na získaném průměru vyplněním polí Průměr od - do. Jakmile jsou částky u jednotlivých studentů nastaveny, je možné je převést do stipendií. K tomu je nutné ve formuláři vyplnit měsíc, do kterého mají být stipendia zanesena, klasifikaci, zdroj, nákladové středisko a stisknout tlačítko .

Přehled stipendií

Záložka Přehled stipendií umožňuje hromadně zobrazit seznam zadaných prospěchových stipendií podle různých kritériím. Kritéria se definují pomocí formuláře v úvodu stránky. Stisknutím tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím. U každého studenta jsou uvedeny informace o období, ve kterém je stipendium uděleno, výše stipendia, zdroje financování a stav vyplacení. Další sloupce je možné zobrazit kliknutím na odkazy umístěné nad tabulkou. Sestava umožňuje rovněž i hromadný tisk rozhodnutí o udělení stipendia pro vybrané studenty. Pro tyto účely je nutné označit studenty, pro které se má rozhodnutí tisknout a případně vyplnit sloupec Číslo jednací, má-li být číslo jednací na rozhodnutí vytištěno. Dále je vhodné vyplnit společné údaje ve formuláři pod tabulkou. Tisk rozhodnutí se provede stisknutím tlačítka .

Je-li přehled omezen na stav stipendií zpracovává studijní, je možné pomocí tlačítka označené stipendia převést do stavu 2 (připraveno k vyplacení).