Poznámka

Aplikace Poznámka umožňuje u zvoleného studenta evidovat nestrukturovanou textovou poznámku. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e.

Pro vložení samotného obsahu poznámky je připraveno textové pole. Vložený text je nutné uložit stisknutím tlačítka . Poznámka slouží pouze pro interní potřebu kolejní administrativy, obsah není zobrazován studentovi.

Vložená poznámka je zobrazována v aplikaci Evidenci ubytovaných studentů.