Výpis plateb

Aplikace Výpis plateb umožňuje sledovat doručené platby, případně provést párování nebo ruční doplnění platby. Platby studentů se párují automaticky na základě variabilního symbolu a bankovních výpisů vkládaných do ubytovacího systému přes aplikaci Vložení výpisu centrálního bankovního účtu.

Variabilní symbol je studentům přidělován automaticky.

V úvodu aplikace je zobrazen výběr období, pro který se mají informace zobrazit. Dále je uveden přehled ubytování studenta ve zvoleném období. Následuje výpis všech doručených plateb, včetně ručně vložených. Výpis umožňuje zobrazit platby realizované ve zvoleném období, případně všechny platby studenta bez ohledu na období.

Poslední dvě tabulky obsahují výčet plateb za konkrétní měsíce ubytování a přehled všech pokut, které je student povinnen uhradit. Částky předepsané pro jednotlivé měsíce se mohou lišit podle toho, jak se mění cena za pokoj, případně, jak je student postupně přeubytováván. Studenti mohou přehled uskutečněných plateb sledovat v aplikaci Přehled plateb za ubytování.

Aplikace Výpis plateb umožňuje následující operace:

  • Individuální párování – pro individuální spárování špatně zaslané platby se použije tlačítko . Po jeho stisknutí se nabídne seznam plateb, které nebylo možné automaticky spárovat s příslušnými studenty. Správná platba se označí a studentovi se přiřadí tlačítkem . Párování plateb je dostupné pouze osobám s právem ubyt-b.

    V seznamu je možné kliknutím na ikonu , resp. určit, které platby se mají skrýt nebo naopak zobrazit. Platba je systémově označena jako přijatá úhrada a je zařazena do horní tabulky. Platbu lze odpárovat po jejím označení a stisknutí tlačítka . Platba bude přesunuta do seznamu nespárovaných plateb.

    Tlačítka s operacemi slouží k pokročilejším manipulacím s platbami.
  • Ruční platba – pro ruční vložení platby, kterou student složil například na pokladně, se tlačítko . Ve formuláři se vyplní částka, které má být uhrazena, výše skutečně obdržené částky a případně poznámka. Zatržením volby Na pokuty je možné určit, zda se má ruční platba použít výhradně na úhradu pokut, které jsou pro studenta evidovány. Vložená platba je označena jako ruční platba a je zařazena do horní tabulky. Prostřednictvím ikony ve sloupci Potvrzení o platbě je možné vytisknout potvrzení o platbě. Potvrzení je možné tisknout pouze pro ručně zadané platby.

  • Přepočítání zaplacených měsíců – tlačítkem lze provést přepočet stanovených předpisů poplatků za ubytování a pokut vzhledem k realizovaným platbám studenta. Umořovány jsou postupně nejstarší předpisy plateb, přičemž v daném měsíci má bytné přednost před pokutami.

    Doručenými platbami se automaticky postupně uspokojují částky dané předpisem.