Průkazová fotografie

Prostřednictvím aplikace Průkazová fotografie vkládá uchazeč svoji osobní fotografii. Vyhoví-li fotografie všem požadavkům, je pověřeným pracovníkem schválena a po provedení zápisu do studia se přiřadí k uživatelskému účtu studenta, bude zobrazována v aplikacích UIS (např. v aplikaci Lidé na SPU), případně bude použita pro tisk identifikačního průkazu.

Vkládaná fotografie musí splňovat parametry průkazové fotografie, musí být uložena ve formátu JPEG a nesmí přesáhnout velikost 5 MB. Jiný formát není aplikací podporován. Při ukládání dochází automaticky ke změně velikosti na rozměry používané v UIS.

Po stisknutí tlačítka se na disku počítače vyhledá soubor s fotografií a tlačítkem se uloží do databáze, kde čeká na schválení. Se schválenou fotografií již nelze ze strany uchazeče manipulovat, naopak zamítnutou fotografii je nutné vyměnit za novou a znovu poslat ke schválení. Stav zpracování fotografie je zobrazen v aplikaci.