Předubytování

Aplikace Předubytování umožňuje uchazeči provádět rezervaci nebo změny v rezervaci ubytování na kolejích. Předubytování mohou provádět pouze uchazeči se schválenou žádostí o ubytování.

Období, ve kterém je možné předubytování provádět, je vymezeno milníkem Předubytování na kolejích pro uchazeče a jeho začátek i konec jsou zobrazeny v aplikaci. Mimo stanovené období nelze rezervaci ani změny provádět.

Probíhá-li období pro předubytování, zobrazí se uchazeči seznam kolejí, na které se lze předubytovat. V případě, kdy jsou pokoje na kolejích členěny na mužské a ženské, je seznam dostupných kolejí omezen v závislosti na pohlaví uchazeče pouze na koleje s mužskými nebo ženskými pokoji, případně se smíšenými pokoji, jsou-li takové k dispozici. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat se zobrazí nabídka pokojů.

Ve sloupci Kapacita je uvedena kapacita pokoje, první z dvojice čísel udává aktuální počet volných míst, druhé číslo pak představuje celkovou kapacitu pokoje. Seznam již předubytovaných osob je zobrazen ve sloupci Spolubydlící. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat je možné se na zvolený pokoj předubytovat. Ikona je zobrazována pouze u pokojů, na nichž je volná kapacita pro předubytování a na kterých není uchazeč aktuálně předubytován. Pro případnou změnu ve výběru pokoje stačí kliknout na ikonu u nového pokoje a rezervace bude převedena.

Jakmile uchazeč provede rezervaci pokoje, zobrazí se mu v úvodních informacích cena ubytování. Tlačítkem lze provedenou rezervaci předubytování zrušit. Podrobné informace pro úhradu ubytování jsou uvedeny v aplikaci Informace o platbě, která je dostupná z úvodní stránky e-návratky.