Předubytování studentů

Aplikace Předubytování studentů umožňuje studentovi provádět rezervaci nebo změny v rezervaci ubytování na kolejích. Aplikace je přístupná studentům se schválenou žádostí o ubytování.

Období, ve kterém je možné předubytování provádět, je vymezeno milníkem Předubytování na kolejích. Každému studentovi může být v rámci tohoto období přidělen individuální start. Oba časové údaje jsou zobrazeny v horní části aplikace. Mimo stanovené období nelze rezervaci ani změny provádět.

Probíhá-li období pro předubytování, zobrazí se studentovi seznam kolejí, na které se lze předubytovat. V případě, kdy jsou pokoje na kolejích členěny na mužské a ženské, je seznam dostupných kolejí omezen v závislosti na pohlaví studenta pouze na koleje s mužskými nebo ženskými pokoji, případně se smíšenými pokoji, jsou-li takové k dispozici. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat se zobrazí nabídka pokojů.

Ve sloupci Kapacita je uvedena kapacita pokoje, první z dvojice čísel udává aktuální počet volných míst, druhé číslo pak představuje celkovou kapacitu pokoje. Seznam předubytovaných studentů je zobrazen ve sloupci Spolubydlící. Kliknutím na ikonu ve sloupci Předubytovat je možné se na zvolený pokoj předubytovat. Ikona je zobrazována pouze u pokojů, na nichž je volná kapacita pro předubytování a na kterých není student předubytován. Pro případnou změnu ve výběru pokoje stačí kliknout na ikonu u nového pokoje a rezervace bude převedena.

Jakmile student rezervaci provede, zobrazí se mu v úvodních informacích cena pokoje. Pod přehledem kolejí/pokojů jsou zobrazeny informace pro platbu ubytování.

Ještě před obdobím předubytování může správce systému stanovit období, ve kterém si mohou aktuálně ubytovaní studenti rezervovat stávající pokoje i na další rok (pokud mají podanou žádost o ubytování a ta jim byla schválena). Jiný pokoj v tomto období zvolit nelze.