Informace o platbě

Aplikace Informace o platbě poskytuje uchazečům informace o způsobu a výši úhrady poplatků spojených s ubytováním na kolejích. Výpočet poplatků je závislý na výběru konkrétního pokoje uchazečem, proto jsou údaje o platbě dostupné až poté co uchazeč provede předubytování.

Platební údaje jsou uvedeny v první tabulce. Zobrazeny jsou všechny údaje nutné k zadání platebního příkazu. Zvlášť mohou být uvedeny údaje pro úhradu poplatků za ubytování a zvlášť údaje pro úhradu ubytovací kauce, jsou-li kauce využívány. Pro bezproblémové zpracování plateb je nutné zadat každou platbu jako samostatný příkaz a správně vyplnit všechny potřebné údaje.

Přehled připsaných plateb je zobrazen v tabulce Připsané platby na účet. Ke každé platbě jsou uvedeny informace o čísle účtu, ze kterého byla platba zaslána, její výše, datum transakce a další údaje.