Správa společností

Aplikace Správa společností zobrazuje seznam společností, které projevily zájem o spolupráci se studenty a absolventy SPU. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním praxe-firmy.

Seznam společností zapojených do Portálu pracovních příležitostí je zobrazen v přehledové tabulce. V seznamu jsou zahrnuty všechny registrované společnosti včetně těch, která žádají o registraci do Portálu pracovních příležitostí nebo jim byla registrace zrušena. Seznam je možné omezit podle stavu, ve kterém se evidence společnosti nachází. Význam některých sloupců seznamu:

 • Stav – v tomto sloupci je pomocí ikon rozlišen stav spolupráce se společností. Kliknutím na ikonu je možné stav spolupráce se společností změnit. Význam jednotlivých stavů je popsán níže.

 • Podrobnosti – kliknutím na ikonu lze zobrazit evidované údaje o společnosti, seznam aktuálních nabídek na praxi a seznam realizovaných praxí (praxe, na něž se přihlásili studenti).

 • Operace – v tomto sloupci jsou zobrazovány ikony umožňující správu společnosti a provádění jednotlivých operací s registrovanými společnostmi. Některé ikony jsou zobrazovány na základě stavu společnosti, jiné jsou zobrazeny trvale.

  • Osoby  – umožňuje správu osob, které mají za danou společnost přístup do Portálu pracovních příležitostí. Aplikace zobrazuje seznamy navržených, schválených a zamítnutých osob dané společnosti pro přístup do Portálu pracovních příležitostí. Osobu navrhl zástupce společnosti, správce Portálu pracovních příležitostí ji zde může schválit nebo zamítnout kliknutím na ikonu ve sloupci Schválit nebo Zamítnout. Dále lze ke společnosti zaevidovat dalšího správce.

  • Poslat e-mail  – ikona umožňuje prostřednictvím e-mailové schránky UIS sestavit e-mailovou zprávu a odeslat ji kontaktní e-mailovou adresu evidovanou u společnosti.

  • Poslat znovu registrační e-mail  – po kliknutí na ikonu se na kontaktní e-mailovou adresu společnosti odešle e-mailová výzva s údaji pro dokončení registrace společnosti. Ikona je zobrazována pouze u společností, které projevily zájem o spolupráci, ale dosud nepotvrdily e-mailovou adresu.

  • Hodnocení společnosti studenty  – prostřednictvím této ikony lze zobrazovat dosavadní výsledky hodnocení společnosti studenty. Ikona je zobrazována pouze u společností, u kterých již některý ze studentů praxi absolvoval a tuto praxi následně ohodnotil.

  • Editace údajů o společnosti  – ikona umožňuje upravovat údaje evidované o společnosti, které do systému vložil správce společnosti při jejím založení. U společností, které dosud nepotvrdily svoji registraci v zaslaném aktivačním e-mailu, je možné provádět i změnu údajů kontaktní osoby.

Záznam o společnosti, která dosud nezadala žádnou pracovní nabídku lze odstranit jejím označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Provedením této operace dojde k vymazání společnosti z databáze. Zároveň jsou ukončeny externí poměry všech správců společnosti.

Přehled stavů spolupráce

 • Společnost žádá o spolupráci  – zástupce společnosti provedl registraci společnosti do Portálu pracovních příležitostí, e-mailová adresa nebyla doposud ověřena. V tomto stavu lze potvrdit nebo zrušit registraci společnosti.

 • Ověřena platnost e-mailové adresy společnosti  – zástupce společnosti potvrdil spolupráci v automaticky zaslaném e-mailu a nyní čeká na potvrzení registrace. Spolupráci lze potvrdit nebo odmítnout a tím zrušit spolupráci se společností.

 • Společnost je registrovaná  – registrace společnosti je potvrzena. Správce Portálu pracovních příležitostí nyní může pouze zrušit spolupráci se společností.

 • Společnost požaduje zrušit spolupráci  – hlavní zástupce společnosti podal návrh na ukončení spolupráce s univerzitou ve své aplikaci Zrušit spolupráci. Návrh na ukončení spolupráce lze potvrdit a tím zrušit spolupráci s danou společností nebo jej zrušit a tím ponechat spolupráci nadále aktivní.

 • Společnost je zrušena  – spolupráce se společností byla již ukončena. Nyní lze spolupráci znovu obnovit.

 • Společnost nepotvrdila spolupráci  – registrace byla zamítnuta před ověřením platnosti e-mailové adresy. V tomto stavu lze vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.

 • Společnost nepotvrdila spolupráci  – zástupce společnosti neodpověděl na automatický e-mail do 14 dnů od jeho doručení, žádost byla automaticky zrušena. V tomto stavu lze vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.

  Pokud správce Portálu pracovních příležitostí vystaví nový požadavek na spolupráci se společností, jejíž požadavek byl zrušen před ukončením procesu registrace, je společnosti zaslána zpráva k ověření e-mailové adresy.
 • Společnost odmítla spolupráci (zrušeno referentkou)  – správce portálu zrušil spolupráci se společností, nyní může vystavit nový požadavek na spolupráci se společností.