Registrační formulář pro partnerskou organizaci

Aplikace Registrační formulář pro partnerskou organizaci slouží pro podání žádosti o registraci společnosti do Portálu pracovních příležitostí SPU.

Návrh na registraci nové společnosti do Portálu pracovních příležitostí se provede vyplněním a odesláním registračního formuláře. Význam jednotlivých částí formuláře je následující:

 • Sídlo společnosti – název společnosti, stát, město (pro ČR a SR se dohledává z číselníku, pro ostatní země se zadává textově), ulice, a PSČ sídla společnosti.

 • Kontaktní údaje – telefon v mezinárodním formátu, e-mailová adresa, adresa webové stránky společnosti.

 • Další informace – IČO, sféra činnosti společnosti, kategorie dle počtu zaměstnanců, minimálně jeden obor působnosti, logo v podobě souboru PNG nebo JPG, popis společnosti.

 • Informace o kontaktní osobě – na základě zde uvedených informací bude v informačním systému univerzity založen účet pro zástupce společnosti, proto je vhodné věnovat pozornost jejich vyplnění. Všechny zde uvedené položky jsou povinné.

  • Jméno, příjmení, pohlaví, pracovní pozice a datum narození zástupce společnosti. Datum, společně se jménem a příjmením, slouží k jednoznačné identifikaci osoby a omezuje tak vznik duplicitních osob.

  • Kontaktní údaje zástupce (telefon a e-mail). Platnost e-mailové adresy je kontrolována. Po registraci společnosti je na tuto adresu automaticky odeslána zpráva s unikátním odkazem pro její ověření. Kliknutím na odkaz se ve webovém prohlížeči otevře stránka, která potvrdí úspěšné ověření e-mailové adresy. Po potvrzení registrace společnosti správcem portálu, bude na uvedený e-mail zasláno i přihlašovací jméno pro přihlášení.

  • Heslo – pole slouží pro zadání hesla, se kterým se bude zástupce společnosti přihlašovat do informačního systému. Heslo musí splňovat požadavky na bezpečné heslo, které jsou uvedeny níže v aplikaci. Pro omezení chyb při zadání hesla je nutné stejné heslo zadat i do pole Kontrolní zadání. Zadané heslo je nutné si zapamatovat! Z důvodu bezpečnosti ho nelze zaslat e-mailem společně s přihlašovacím jménem.

   Pokud je zástupce společnosti uživatelem UIS z dřívější doby (byl nebo je studentem či zaměstnancem SPU), pak bude používat původní přihlašovací údaje.

Po uložení formuláře je vypsána informace o úspěšném odeslání formuláře a o následném zaslání zprávy o registraci na e-mailovou adresu zástupce společnosti. Součástí zprávy je odkaz, prostřednictvím kterého je nutné potvrdit registraci společnosti. Po potvrzení registrace (potvrzuje správce Portálu pracovních příležitostí), je zástupci společnosti uvedenému ve formuláři založen externí poměr na univerzitě, zřízen přístup do UIS a odeslán automatický e-mail s loginem (heslo se neposílá).

Jakmile je výše uvedeným způsobem zřízen přístup do informačního systému, může se zástupce společnosti přihlásit do Osobní administrativy UIS pomocí hesla zadaného do registračního formuláře a v nastavení Portálu pracovních příležitostí může zkontrolovat a upravit údaje evidované o společnosti, zaevidovat další osoby, které budou společnost zastupovat, zobrazit seznam studentů zaregistrovaných v Portálu pracovních příležitostí, vložit pozice nabízené studentům, zobrazit studenty přihlášené na nabízené pozice a potvrdit nebo zamítnout jejich přihlášku.